GROMDA: Walki na gołe pięści

OGÓLNE ZASADY

 1. Rywalizacja sportowa w formule GROMDA odbywa się w ramach turniejów organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zawodnicy mogą być konfrontowani bez podziału na kategorie wagowe.
 3. Losowanie par turniejowych i ustalenie tzw. drabinki turniejowej odbywa się najpóźniej na 24 godziny prze datą Turnieju (terminem walk turniejowych). W ceremonii losowania par turniejowych (ustalania drabinki turniejowej) mogą brać udział Zawodnicy oraz ich sekundanci. Losowanie przeprowadza Organizator przy udziale Delegata Federacji GROMDA.
 4. W ramach turniejów, poza rywalizacją turniejową (systemu pucharowego) mogą być również organizowane tzw. walki dodatkowe lub extra fights wg reguł GROMDA.
 5. W sytuacji rezygnacji Zawodnika z dalszej rywalizacji w Turnieju lub odwołania Zawodnika z Turnieju z powodu kontuzji Organizator, celem zapewnienia dalszej rywalizacji turniejowej w jego miejsce wyznacza do Turnieju innego Zawodnika.
 6. Walki turniejowe odbywają się w ringu. 
 7. Zawodnicy w ramach Turnieju toczą tzw. walki turniejowe, w systemie pucharowym, to znaczy przegrywający Zawodnik odpada z turnieju, a zwycięzca przechodzi dalej.
 8. Walki w ramach turnieju odbywają się na zasadach bokserskich (boksu zawodowego) z zastrzeżeniem, że Zawodnicy nie używają rękawic bokserskich, a ich ręce zabezpieczone są wyłącznie owijką (taśmą, tejpami).

WYPOSAŻENIE I STRÓJ ZAWODNIKA

 1. Zawodnicy mogą przystępować do walki wyłącznie w strojach regulaminowych, które zapewnia Organizator. 
 2. Zawodnicy podczas walki powinni: używać ochraniacza na szczękę, mieć założone suspensoria, mieć założone przekazane przez Organizatora spodenki startowe, mieć niczym nie osłonięty korpus, walczyć bez żadnych ozdób jak np.: łańcuszki, wisiorki, kolczyki, bransolety, czy inne twarde przedmioty zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu Zawodników.
 3. Buty Zawodników powinny być: miękkie, o gładkich podeszwach, bez kolców lub wybrzuszeń czy elementów mogących stanowić zagrożenie.
 4. Zawodnik podczas walki powinien nosić ochraniacz na szczękę. Zaleca się aby każdy z Zawodników wyposażony był w dodatkowy ochraniacz na zęby.
 5. Organizator w ramach wyposażenia narożnika podczas walki Zawodnikowi zapewnia pełną obsługę Cutmana, trzy krzesła oraz jeden ringowy taboret, wodę, lód.  

PRZEBIEG RYWALIZACJI

 1. Walka toczy się na dystansie 4 rundy po 2 minuty z 1 minutową przerwą. Jeśli walka nie zakończy się po 4 rundach. Odbywa się 5 runda tzw. runda dodatkowa bez limitu czasowego, aż do wyłonienia zwycięzcy.     
 2. Walka może zakończyć się werdyktem:
  1. nokautem (KO),
  2. technicznym nokautem (TKO),
  3. dyskwalifikacją (DISQ),
  4. poddaniem (RTD).
 3. Komenda sędziego ringowego „stop” przerywa walką. Każdy Zawodnik ma obowiązek bycia gotowym do obronny przez cały czas przebywania w miejscu walki (ringu) tj. utrzymywać koncentrację i bronić się nawet po komendzie „stop”. Po komendzie „stop” Zawodnicy wznawiają walkę na komendę sędziego ringowego „boks”.
 4. Sędzia ringowy może również używać komendy „break”, co oznacza, że Zawodnicy przerywają walkę (klincz), każdy cofa się o krok, po czym mogą wznowić walkę  bez komendy.
 5. Po gongu kończącym rundę Zawodnicy udają się do swoich narożników.

DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE TECHNIKI UDERZANIA

 1. Dozwolonymi ciosami są ciosy (proste, z dołu, sierpowe) zadawane przednią częścią zamkniętej pięści w przednie i boczne części głowy (do środka ucha) oraz  tułowia, powyżej pasa.
 2. Zawodnikowi nie wolno zadawać ciosów:
  a) otwartą dłonią,
  b) krawędzią otwartej dłoni,
  c) bezpośrednio śródręczem (np. obrotowych back twist),
  d) z góry z wyskoku ( np. supermana),
  e) w tył głowy, w kark, w tylną część tułowia, np. nerki itp,
  f) poniżej pasa,
  g) głową, łokciami, przedramieniem, nogą, kolanem, barkiem,
  h) trzymając się jednocześnie lin,
  i) przeciwnikowi posiadającemu trzy punkty podparcia np. dwie stopy i ręka, dwie stopy i kolano,
  j) przeciwnikowi leżącemu, klęczącemu, powstającemu z maty,
  k) przytrzymując jednocześnie przeciwnika drugą ręką (Zawodnik przytrzymywany w niedozwolony sposób ma prawo zadawać ciosy),
  l) po komendzie stop i po gongu kończącym rundę.
 3. Zawodnikowi nie wolno również:
  a) atakować oczu przeciwnika w żaden sposób,
  b) atakować krocza przeciwnika,
  c) atakować krtani przeciwnika, łapać krtani, przyduszać w klinczu przedramieniem czy łokciem,
  d) wkładać palców dłoni w oczy, uszy, usta, nos czy rozcięcia przeciwnika,
  e) łapać dłonią przeciwnika za twarz, szyję, uszy, włosy,
  f) gryźć, szczypać przeciwnika,
  g) łapać za spodenki, przewracać umyślnie,
  h) stosując uniki opuszczać głowy poniżej pasa,
  i) atakować z głową wysuniętą do przodu (przed stopy),
  j) przyciskać przeciwnika do lin i narożnika ręką lub łokciem,
  k) wypychać przeciwnika na zewnątrz miejsca walki,
  l) rzucać przeciwnikiem, podstawiać nogi,
  m) nadeptywać na stopy przeciwnika,
  n) unikać walki,
  o) odwracanie się tyłem do przeciwnika,
  p) udawać kontuzji,
  q) atakować rywala, który znajduje się pod opieką Sędziego ringowego lub podczas konsultacji lekarskich,
  r) atakować rywala po gongu kończącym rundę,
  s) intencjonalnie wypluwać ochraniacza szczęki,
  t) słowem lub gestem znieważać sędziego lub przeciwnika.
 4. Zabrania się Zawodnikom kierowania, wyciągania, prostowania ręki z otwartą dłonią w stronę twarzy/oczu przeciwnika stwarzając tym samym zagrożenie urazu przeciwnika. Zachowanie takie będzie regulaminowo karane (upomnieniem lub ostrzeżeniem)  przez Sędziego ringowego i w sytuacji notorycznego stwarzania zagrożenia w ten sposób może doprowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji Zawodnika naruszającego ten zakaz.
 5. Zawodnik otwartą dłonią może wykonywać jedynie techniki obronne tzw. zbicia, bloki, zasłony.

ZATRZYMANIE POJEDYNKU

 1. Sędzia ringowy jest jedyną osobą upoważnioną do zatrzymania i przerwania walki w każdym momencie jego trwania. W celu podjęcia takiej decyzji może zasięgnąć konsultacji Lekarza Turnieju GROMDA.
 2. Tylko Sędzia ringowy i lekarz mogą w każdej chwili wejść do oktagonu, podczas trwania pojedynku.
 3. Sędzia ringowy, sędziujący walkę, wydaje Zawodnikom komendy adekwatne do przebiegu walki, zobowiązany jest rozpocząć wyliczanie Zawodnika, gdy Zawodnik:
  a) w wyniku prawidłowo zadanego dopuszczonego zasadami ciosu dotyka podłogi miejsca walki (ringu) jakąkolwiek częścią ciała oprócz stóp,
  b) oszołomiony zwisa na linach lub opiera się bez kontroli, nie podejmuje obrony, (przyjmuje się, że 3 punktem podparcia jest kontakt liny z ciałem Zawodnika),
 4. Podczas walk turniejowych nie stosuje się tzw. wyliczania na stojąco.
 5. Zawodnik, który upadł przypadkowo, bez ciosu, musi natychmiast wstać, wówczas sędzia sprawdzi dłonie i zachowanie Zawodnika czy ten nie odniósł kontuzji i jest w stanie kontynuować walkę i wznowi walkę bez wyliczania.
 6. Zawodnik jest uznany za znokautowanego (przegrywa przez nokaut – KO), jeśli:a) został wyliczony przez sędziego ringowego do „10”,
  b) na skutek prawidłowo zadanego ciosu wypadł z miejsca walki (ringu) i nie powrócił do niego przez 20 sekund,
  c) bez ciosu wypadł z miejsca walki| (ringu) i nie powrócił do niego przed upływem 20 sekund.
 7. Zawodnik przegrywa przez techniczny nokaut (TKO), gdy:
  a) ulegnie kontuzji po otrzymaniu prawidłowo zadanego ciosu i nie może kontynuować walki,
  b) sędzia ringowy przerwał walkę z powodu znaczącej (miażdżącej) przewagi przeciwnika i kontynuowanie walki narażałoby życie Zawodnika,
  c) w trakcie wyliczania stanie na nogach, lecz nie jest zdolny do kontynuowania walki,
  d) jeśli Zawodnik otrzyma silny cios poniżej pasa (który sędzia ringowy uzna za nieumyślny), otrzymuje wg uznania sędziego ringowego do 5 minut czasu na odpoczynek; jeśli po tym czasie odmówi kontynuowania walki – przegrywa przez TKO.
 8. Zawodnik może przegrać przez dyskwalifikację w sytuacjach wskazanych w Regulaminie. Sędzia ringowy jest zobowiązany do zdyskwalifikowania Zawodnika w następujących przypadkach:
  a) automatycznie po trzecim ostrzeżeniu,
  b) gdy na skutek umyślnego faulu przeciwnik odniesie kontuzję uniemożliwiającą kontynuowanie walki,
  c) jeśli sekundant któregoś z Zawodników w czasie trwania rundy
  – bez wyraźnego polecenia sędziego ringowego – wejdzie do ringu, sędzia ringowy zdyskwalifikuje Zawodnika,
  d) w każdym przypadku szczególnie niesportowego zachowania się Zawodnika lub jego sekundanta,
 9. Zawodnik oraz jego sekundant mają prawo poddać walkę w każdym momencie walki, a Sędzia ringowy ma obowiązek bezzwłocznie to poddanie przyjąć i zakończyć walkę. Poddać walkę może:
  a) sekundant w trakcie trwania rundy – w celu poddania Zawodnika wrzuca do ringu ręcznik w taki sposób, aby był on w zasięgu wzroku sędziego ringowego,
  b) sekundant w trakcie trwania przerwy – informując sędziego ringowego o braku możliwości kontynuowania walki,
  c) Zawodnik – w celu poddania unosząc do góry rękę sygnalizuje sędziemu ringowemu, że chce się do niego zwrócić. Sędzia ringowy w takim przypadku niezwłocznie podaje komendę „stop” i wówczas Zawodnik poddaje się mówiąc: „poddaję się”, przez podniesienie ręki lub inny jednoznaczny gest.

FAULE I KONTUZJE

 1. W sytuacji zastosowania przez Zawodnika w trakcie walki niedozwolonej techniki lub zachowania nieuprawionego, do wyłącznej oceny Sędziego ringowego należy, stwierdzenie czy zachowanie Zawodnika naruszającego zasady walki było intencjonalne czy doszło do niego w tzw. ferworze walki (faul umyślny lub faul nieumyślny).
 2. W sytuacji wystąpienia faulu, sfaulowanemu w razie potrzeby przysługuje czas na dojście do siebie. Zawodnikowi przysługuje do 5 minut przerwy na dojście do siebie tylko po ciosie w krocze.
 3. W przypadku rozcięcia lub innej kontuzji Zawodnik odsyłany jest do narożnika neutralnego, a o jego zdolności do dalszej walki decyduje Sędzia ringowy w uzgodnieniu z  Lekarzem Turnieju GROMDA. Sędzia czasowy zatrzymuje wówczas czas na polecenie Sędziego ringowego, a wznawia odliczanie czasu po komendzie „fight”.
 4. Zawodnik ma 5 minut podczas całej walki na pomoc techniczną lub cutmena  (np. w celu poprawy uzupełnienia, bandaży, wytarcie twarzy, przemywanie ochraniacza szczęki, ).
 5. Jeśli Zawodnik dozna kontuzji w momencie próby sfaulowania przeciwnika, to Sędzia ringowy nie powinien podejmować żadnych akcji na jego korzyść. Kontuzja taka powinna być traktowana jako wynik prawidłowego ataku.
Translate »